Sekuler

Dahulu istilah sekuler itu sekedar saya kenal sebagai pemisahan antara agama dan kekuasaan negara. Contohnya langsung mleroki negara-negara Eropa dan Turki (sebelum Erdogan dan AKP berkuasa). Cara pandang ini sedikit banyak menimbulkan kesombongan bagi umat Islam yang kemudian tidak introspeksi terhadap virus sekuler yang sedang menjalar dalam tubuhnya sendiri. Ya kebanyakan kepo yang lain sih […]