Ameh Sarjana

Thimik thimik nggonku lumaku Nggayuh apa kang wus tak ugemi Dene ingsun wus kadung ing wiyata Tan bisa tininggal nir ginanjar sarjana Kuwi minangka ubarampe Kang bisa mbungahake rama ibu Muga Gusti Kang Akarya Jagad Kersa paring surya kang wening Temah ingsun bisa uwal Uwal saka jejiret kang awrat iki Surakarta, 15 Juni 2015